Customer Service Chat

Betingelser

KroneWeb, KronaWeb, Bluedesign, Orbseo, Pluslinks & ScepterAgency er en del af DUBE ApS (CVR: 43304356)

Fortrydelsesret & reklmationsret

Kunden frasiger sig enhver fortrydelsesret lige så snart kontrakten er indgået og produktionen derfor straks går i gang. Enhver bestilling er skræddersyet til den enkelte kunde og produktionen heraf er alene iværksat på kundens opfordring. Vi handler kun B2B (Med CVR) vi tilbyder derfor ikke reklamationsret.

Levering (14+14)

Alle opgaver har en estimeret leveringsdato (14+14 dage). Denne dato er netop en estimeret dato. Mange opgaver vil i flere tilfælde blive trukket længere i en løbende process hvis det er muligt og/eller tillades. Den betalte opgave er altid officelt udført inden den estimerede leveringsdato (14+14 dage) Betingelsesmæssigt slutter processen på denne dato (Efter 14+14 dage) Produktet betragtes officelt som leveret denne dag og opgaven afsluttet fra vores vedkommende. Uanset om vi arbejder videre eller ej, efterfølgende og/eller opfølgende arbejde, skal betragtes som god faglig service.

Ad-hoc opgaver (rettelser efter udgivelse)

Vi afregner altid det faktiske tidsforbrug (Inkl. research & forståelse af opgaven) ADHOC opgaver afregnes netto 7 dage (Kr. 1440,- pr. time) Se AD-HOC priser (R-Timer) – Åben dokument til print Det koster +100% af ADHOC prisen for Akut opgaver Akut opgaver løses inden for 24 timer Forsinkede Akutopgaver (Inden for 48 timer) faktureres ADHOC prisen + 50% Opgaver i forbindelse med Webmasterservice (Bluedesign) afregnes via SEO-Rapporteringsarket Opgaver i forbindelse med udgivelse af ny hjemmeside, sendt efter 14+14 dage betragtes som ADHOC opgaver

Webmaster & engangsbeløb

Vi udfører webmaster opgaver (Se ad-hoc)
Opgaverne udføres ud fra et tilbud med en fast pris
og faktureres som et engangsbeløb til betaling 7 dage netto.

Serviceaftaler & fullservice

KRONEWEB ApS tilbyder udelukkende samarbejdsaftaler i form af produkter med en leveringstid (varighed) på 12, 36 og 60 måneder, da vi ikke bare betragter os som en leverandør, men som en samarbejdspartner og vores udbudte services derfor ikke udføres som et dikteret “projekt”, men som en løbende gennemtestet proces, med en unik & forud-fastlagt plan (Intern plan) baseret på mange års erfaring, interne arbejdsgange og tidens dikterede standarder, der kræver konstant vedligeholdelse og indsigt. Alle aftaler udbydes officielt som “Et produkt” med en samlet pris og en leveringtid på 1, 3 eller 5 år. Derpå tilbyder vi ratebetaling af beløbet, faktureret pr. måned (Enkeltmandsvirksomheder & selskaber med ønsket faktureres pr. kvartal – Spar 5% på det samlede faktura beløb) Alle aftaler på siden er angivet med en månedlig ratepris (Se også vores komplette prisliste herunder). Vi fraråder enhver afvigelse fra den interne plan, som følge af kundens egne ønsker, som betragtes som opgaver der afviger fra de normalt udbudte services der har faste arbejdsgange og processer (herunder ad-hoc opgaver) med risiko for mindre udbytte og med forringet mulighed for optimere resultaterne løbende efter planen. Alle aftaler er ved indgåelse bindende indtil der forelægger fuld betaling for hele produktet. Alle priser er angivet ekskl. moms. Se også punktet “Opsigelse & automatisk fornyelse” herunder.

Ratebetaling (Service aftaler generelt)

Hos KRONEWEB ApS bruger vi ingen binding, kun Engangsbeløb.
Hos KRONEWEB ApS bliver Alle opgaver og produkter faktureret til betaling netto 7 dage.
Hos KRONEWEB ApS tilbydes der IKKE rabat udover de officielle rabatter & kampagner.
Alle tilbud skal godkendes officielt.
Faktureres automatisk pr. måned (leverandørservice).
Betal pr. kvartal og spar 5%.
Betal pr. halvår og spar 10%.
Alle opgaver og produkter betales upfront inden produktionen starter.
Der tilbydes ikke yderligere rabat på serviceaftaler (udover op til 40%).
Alle serviceaftaler SKAL godkendes officielt.

Bindende aftaler

Serviceaftaler løber altid 12, 36 eller 60 måneder.
Vi anbefaler 36 måneder (Spar 20%). Bedste pris er 60 mdr. (30%)

Opsigelse & automatisk fornyelse

Service aftaler (Herunder, men ikke begrænset til Webmasterservice, SEO service, SoMe service) fornyes automatisk, såfremt aftalen ikke skriftligt er blevet opsagt senest samme måned som aftalen ophører. Aftalen fornyes herefter automatisk for 3 måneder af gangen, uanset aftalens oprindelige længde (Typisk 12 eller 24 måneder). Indeholder service aftalen specielle rabatter overføres disse Ikke til den nye aftale.

Løbetid for serviceaftaler

En aftale løber Altid minimum 12 måneder. Ved 36 og 60 mdr. aftaler gives der henholdsvis 20% og 30% i rabat.

Rapportering

Rapporterings Arket fungerer som dokumentation for udført arbejde. Du får som kunde hos KRONEWEB ApS også adgang til vores rapporteringsværktøj hvor du løbende kan følge med i din udvikling på alle facetter.

R-timer & rapporteringark

R-timer er tilknyttet rapporteringstimer i KRONEWEB, det bruges til at afregne Ad-Hoc opgaver. Og antallet af rapporteringstimer indgår i den pakke man har købt.

Keywords & kampagner

I samarbejde med in Client Manager / Campaign Manager, udvælger i 6-12 keywords som der arbejdes på fra vores side. Det er ord der indgår i dine produkter og ydelser.

Seo service

Aftale på 12, 36 og 60 måneder. Vælg mellem Iværksætter, PRO eller 360/360. Prisen er henholdsvis 7.400 kr., 14.700 kr. og 24.700 kr. Du får 20% rabat ved 36 mdr. og 30% rabat ved 60 mdr.

Sociale medier (some service + startpakke)

Aftale på 12, 36 og 60 måneder. Vælg mellem Iværksætter, PRO eller 360/360. Prisen er henholdsvis 7.400 kr., 14.700 kr. og 24.700 kr. Du får 20% rabat ved 36 mdr. og 30% rabat ved 60 mdr.

Sem (paid marketing)

KRONEWEB garanterer ikke mere trafik til din hjemmeside via diverse paid marketing annoncer, det kommer an på konkurrencen i din branche.

aNNONCEBUDGET

I samråd med Client Manager, sammensætter vi et budget som passer til de mål som vi sætter sammen, Det er her vigtigt at vi har adgang til data, kunderejse, marketing plan i form af årshjul. Ud fra algoritmer og AI inden for arketyper og målgrupper, fastsætter vi et budget. Erfaring viser ca. kr. 10.000+.

Google ads

Google ads. er tekst ads. Det er keywords som du køber bliver vist når der søges på Google efter produkter og ydelser. På Google ads. ser vi typisk en CTR på 8-11%, og det afregnes på PPC basis. (pay per click).

Google display / Some annoncering

Google display annoncer er grafiske annoncer. De bruges typisk sammen med Google ads. (pkt 5.3). Hvor vi efterfølgende brugeren har søgt efter et ord i Googles organiske indeks, giver dem en displayannonce på det næste medie de kommer på. Re-targeting. (brugeren er tættere på en købssituation og har interessen for produktet). Displayannoncer kan også bruges som branding på et medie men det vil være en samtale som du skal have med in Client Manager. Annoncering på Sociale medier er en måde hvorpå du får spredt dit budskab til et nyt publikum. Der er yderst mange segmentering punkter for at nå din målgruppe på en anden måde end Google Ads.

Google shopping

Google Shopping opsporer produkter og sammenligner priser, det gør det nemmere for kunderne at finde det produkt de søger. Annoncering på Google Shopping afregnes i PPC (Pay Per Click). På grund af konkurrencen, kan KRONEWEB ApS ikke garantere top placeringer. KRONEWEB ApS garanterer ikke trafik til din hjemmeside via Google Shopping eller højere klik rate.

Nyhedsbrev (startpakke & serviceaftale)

Nyhedsbrev eller Email marketing kan bruges til mange ting, vi bygger det med Mailchimp. Kampagner bliver afregnet i startpakke og serviceaftale. Kampagner faktureres som engangsbeløb før opstart og eksekveres over en periode på 3 måneder. Ingen binding. Prisen for integrering og opsætning af nyhedsklub er 7.400 kr. inkl. kampagne som eksekveres over en periode på 3 måneder. Vælg mellem stilen “Nyhedsbrev”, “Kundeklub” eller “Forhandlerinfo”.

Grafiske produktioner

Professionelle logoer leveret i PNG, JPG & PSD. Et professionelt logo koster 4.700 kr. Leveringstid er estimeret 14 dage. Inkl. Vectorisering er prisen 7.400 kr. Leveres i Al (EPS/SVG/PDF). Hvis du har et logo du gerne vil have vectoriseret, genskaber vi det til et professionelt logo inden vectorisering. Leveringstid er estimeret 21 dage.

WordPress hjemmeside

Service aftaler (Herunder, men ikke begrænset til Webmasterservice, SEO service, SoMe service) fornyes automatisk, såfremt aftalen ikke skriftligt er blevet opsagt senest samme måned som aftalen ophører. Aftalen fornyes herefter automatisk for 3 måneder af gangen, uanset aftalens oprindelige længde (Typisk 12 eller 24 måneder). Indeholder service aftalen specielle rabatter overføres disse Ikke til den nye aftale.

Google shopping

Ekstra funktioner (WordPress plugin) er udviklet af 3. part
“Skræddersyede” plugins er i første omgang udgivet og udviklet af 3. part
Plugins stilles gratis til rådighed i al almindelighed af WordPress Community
Som produkt faktureres der for opsætning, opstart og vejledning
KRONEWEB kan ikke drages til ansvar for 3. parts plugins (Uanset omstændighederne)
Enhver installation og brug af plugins på WordPress, er kundens eget ansvar!
Vi anbefaler kraftigt IKKE at benytte Auto-updates. (Bruges på eget ansvar)
Det er kundens eget ansvar at holde plugins opdateret og dermed sikre.

Ekstra sprog
Alle oversættelser er kundens eget ansvar. Ved oversættelser af tekster (f.eks. til Ekstra sprog) forbeholder vi os retten til at benytte Google Translate til oversætninger. Selve oversættelsen af tekster betragtes som en ekstra service til produktet “Ekstra sprog”, hvor det udelukkende er opsætning af funktionaliteten som der betales for.

Fjernelse af copyright (created by / digital by)

Ved at fjerne, redigere, skjule eller på anden måde gøre Kronen i bunden mindre synlig i bunden af hjemmesiden, betragtes enhver eventuel garanti og/eller reklamation som frafaldet. Vi yder ikke support på hjemmesider uden branding i bunden.

Copyright generelt

Alle tekster leveret af KRONEWEB ApS er unikke. De er skrevet og produceret in-house i vores egen development afdeling. Alle tekster levereres til eller for kunden og på opfordring af kunden. Kunden frasiger sig enhver fortrydelsesret lige så snart kontrakten er indgået og produktionen derfor straks går i gang. Ejerskabet af disse tekster overgår til kunden ligeså snart KRONEWEB ApS har modtaget fuld betaling for materialet. KRONEWEB ApS fraskriver sig rettighederne til materialet, såfremt det er betalt af kunden. Grafisk materiale er produceret in-house.

cONTENT GENERELT

Lorem ipsum

Tekster

Tekster som produkt bliver i forhold til leveringstid leveret inden for rimelig tid eller ifølge aftale. Typisk inden for 14 dage eller som angivet på produktet ved bestilling hvis der er tale om vitale tekster eller en opgave med fast deadline. Dog bør tekster udgives over en længere periode på 3-4 måneder for mest muligt udbytte af den medfølgende SEO-effekt, hvorfor dette betragtes som inden for rimelig tid, medmindre andet er aftalt. Teksterne er altid unikke. Teksterne er skrevet in-house af vores egne tekstforfattere. I nogle tilfælde kan vi benytte A.I. værktøjer til at hjælpe med at formulerer relevante tekster. Tekster afregnes ene og alene ved antallet af ord ved forudgående aftale. Opgaven betragtes derfor som afsluttet når antallet af ord i opgaven er leveret. Prisen er uafhængig af andre mulige påvirkninger som f.eks. tidsforbrug, sværhedsgrad eller kvaliteten af teksten, herunder ukorrekt retstavning. KRONEWEB ApS ikke ansvarlige for udbytte og resultater (Forventede og faktiske, positive som negative) eller andet end “Leveret antal ord”. KRONEWEB ApS forbeholder sig retten til at fordele antal ord på indgange vilkårligt og efter det behov som vi finder relevant (Eksempel: 5 sider x 300 ord betyder at der leveres 1500 ord! – Ordene fordeles som udgangspunkt på 5 specifikke sider, men ikke forbeholdt til. Fordelingen kunne se således ud: 200,200,100,500,500)

Der tages som udgangspunkt ikke højde for den tekniske SEO-opsætning (Meta) eller Content SEO-struktur (Tekstopsætning) ved produktion af tekster. Teksterne indsættes som udgangspunkt som P-afsnit under H-tags. Med et P-afsnit pr. H-tag. P-Afsnit skrives i formen “På en lang linie”, hvor fiktive linjeskift betragtes som dårlig skik. Kun H-tags opdeler nye afsnit. (F.eks. er dette afsnit lavet med fiktivt linieskift)

Foto & video materiale

Fotos og video aftales pr. opgave.

  • Først ved fuld betaling overdrages rettighederne til materialet.
  • Ved betaling ejer kunden alt det redigerede/leverede materiale.
  • Øvrigt materiale gemmes i op til 3 måneder med henblik på at udvikle mere materiale til kunden.
  • Øvrigt materiale, samt redigeret materiale kan i alle tilfælde benyttes af KroneWeb ApS med henblik på markedsføring.

Ekstern materiale & copyright

Alt materiale uanset type leveret Af kunden. Det kan være, men ikke begrænset til billeder, fotos, tekster eller lign. er kundens eget ansvar at materialet overholder copyright lovgivningen og har sikret sig at materialet er fri af Copyright. KRONEWEB ApS kan ikke drages til ansvar for materiale og indhold leveret Af kunden. Uanset forudsætningen.

Dataindsamling (cookie & gdpr)

Vi indsamler Data fra alle dine datapunkter, det kan f.eks. være Google, Facebook, Twitter mf. Data er vigtigt i din færden og tilstedeværelse på digitale platforme. Data er alfa omega i din succes på nettet. Vi følger GDPR og vi samler kun 1´part data ind og bruger det i forhold til forskrifter i GDPR.

Gdpr & cookies

Enhver brug af data foregår via kundens eget login/bruger.
KRONEWEB ApS er at betragte som 3. part i forhold til data.
Det er kundens eget ansvar at indhente den nødvendige accept jævnfør den danske GDPR/Cookie lovgivning.
KRONEWEB ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle indsigelser eller brud på denne indhentning af accept.
Vores hjemmeside-løsning sætter som udgangspunkt ikke Cookies der strider imod den danske lovgivning.
I næsten alle tilfælde skyldes sætning af cookies, 3. parter som f.eks. Google Analytics, Facebook pixel og andre tracking cookies som er installeret af kunden eller på kundens foranledning.
På nuværende tidspunkt anbefaler vi Cookiebot.com. Vi har ingen økonomiske interesser i anbefalingen.

Hosting (begrænset support)

Vi tilbyder begrænset support på hosting i form af vejledning og guides. KRONEWEB har ikke ansvaret for hosting (Webhotel, domæne, emails, DNS etc.) Hosting udbydes af 3. part og enhver henvendelse vedr. hosting skal derfor rettes direkte til udbyderen. I forbindelse med flytning af ny hjemmeside, fraskriver KRONEWEB sig ligeledes ethvert tab der måtte være af materiale eller af økonomisk karakter.

Wehotel hos One.com

Dit webhotel er købt igennem One.com. Vi benytter altid kundens egne oplysninger til oprettelse af webhotellet. Igennem vores samarbejde med one.com tilbyder vi hostingen gratis de første 3 måneder. Herefter faktureres yderligere 12 måneder direkte af one.com til kunden. KRONEWEB ApS har udover et venskabelig-partnerskab ingen forbindelse til one.com KRONEWEB ApS kan ikke drages til ansvar i forhold til hosting, webhotel, domæne og emails igennem one.com. Enhver brug af webhotel igennem “KRONEWEB ApS” skal betragtes som en anbefaling på eget ansvar. KRONEWEB ApS kan ikke drages til ansvar for nedetider (downtime), tabt arbejdsfortjeneste etc. forbundet med hosting, webhotel, domæne eller emails uanset 3. parts udbyder og uagtet at tabet skyldes en handling udført af KRONEWEB ApS. Ved at benyttes KRONEWEB ApS accepterer du samtidig at “udførelse af opgaver” i forbindelse med hosting og andre services er en forlængelse af vores anbefaling.

Email

KRONEWEB fraskriver sig ethvert ansvar vedr. emails. Uanset om det gælder backup, opsætning, viderestilling, DNS, MX-Records, men ikke begrænset hertil er det ikke et produkt som vi tilbyder. Det er et tillægsprodukt til Dit webhotel. Emails er tilknyttet dit webhotel hos One.com. I dit kontrolpanel kan email opsættes og slettes efter behov. I mange tilfælde yder vi support i begrænset omfang (F.eks. via en online guide til opsætning af outlook eller email) det er dog til hver en tid kundens eget ansvar at tage backup og vedligeholde sin egen emails. Læs mere på https://www.kroneweb.dk/email/

Dk-hostmaster & danske domæner

Alle danske domæner administreres igennem DK-Hostmaster.
KRONEWEB ApS har ingen forbindelse til DK-Hostmaster.
Når vi ændre/redigere/opretter/sletter/administrere domæner igennem DK-Hostmaster, er det på kundens initiativ.
Som udgangspunkt skal du selv administrere dit domæne.
Du har selv ansvaret for dit domæne.
KRONEWEB ApS har ikke ansvaret for at fornye domæner.
KRONEWEB ApS kan ikke drages til ansvar vedr. hosting. (herunder webhotel, email, domæne)

Udenlanske / generiske domæner

Kommer snart

Ansvar & erstatning

Laver du ændringer på din hjemmeside, er det på eget ansvar. Hvis du har lavet ændringer du fortryder, hvad enten det er på temaet, designet eller funktioner, kan du oprette en opgave som ad-hoc på: https://www.kroneweb.dk/opret-opgave/
Ad-hoc afregnes pr. opgave via fakturering netto 7 dage. Når du har fået overdraget din hjemmeside og samarbejdet ophører hos KRONEWEB ApS, kan KRONEWEB ApS ikke drages til ansvar hvis hjemmesiden bryder ned eller der opstår fejl på hjemmesiden. Med nedbrud på hjemmesiden menes der at din side er hacket. At du ikke har sørget for nødvendige tema-, system- og plugin opdateringer. At KRONEWEB ApS har opdateret tema-, system- og plugin opdateringer, der virkede i udviklingen af hjemmeside og de ikke længere virker. KRONEWEB ApS sikrer at temaer, system og plugins er udviklet af professionelle. Ved ophør af samarbejde med KRONEWEB ApS, kan KRONEWEB ApS ikke drages til ansvar for hjemmesidens ranking i forbindelse med søgeoptimering. KRONEWEB ApS kan ikke drages til ansvar for ændringer eller overskrivning foretaget af dig eller tredje parter på søgeoptimeringen. KRONEWEB ApS bruger ‘Keywords’ og/eller sætninger til at forbedre en kundes hjemmeside ranking på søgemaskiner. Søgeoptimering kan indbefatte (ikke begrænset til): Opbygning af hjemmesiden bliver udført med Logik & Relevans. Ændringer af tekst dertil h-tags, metatags, html tags, overskrifter og sidetekster. Oprettelse af sider. Skabe trafik på hjemmesiden via opslag på sociale medier. Berettigelse til brug af kundens billeder, logoer og indhold til søgeoptimering. Specifikke ‘Keywords’ og/eller sætninger kan ikke garantere side 1 placeringer eller vedvarende top 10 placeringer fra specifikke ‘Keywords’ eller sætninger, på grund af konkurrencen i din specifikke branche, ‘Keyword’-mætning, søgemaskinealgoritmer, domænets alder, serverens responstid og mange andre tekniske faktorer.

Gebyrer/annoncebudget kan ikke refunderes.

Annullering

Vi forbeholder os retten til at annullere samarbejdet til enhver tid. I tilfælde af vores annullering vil ethvert depositum blive refunderet. Årsager til annullering kan omfatte, men er ikke begrænset til sygdom i personalet og familiemæssige nødsituationer med kort varsel.

Forsinkede betalinger

Fakturakreditbetingelser vil blive specificeret i faktura dokumentet. Der skal betales inden kredittiden udløber. Hvis betaling ikke modtages inden for de angivne kreditbetingelser, er vi berettiget til at sende rykkere, hvis betalingen stadig ikke er modtaget efter tredje rykker, bliver sagen sendt til inkasso firma. Denne politik vil blive håndhævet med øjeblikkelig virkning, hvis kredittiden udløber.

Vilkår for brug

Hverken vi eller tredje parter garanterer for nøjagtigheden, aktualitet, ydeevne, grundighed og egnethed af de oplysninger og materialer der findes eller tilbydes på denne side, KRONEWEB ApS til et bestemt formål. Du anerkender at oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl og vi fraskriver os udtrykkeligt ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl så vidt som muligt.

Call Now Button